• سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 • سازمان آتش نشانی

 
 
   
کرمانشاه 04:48 یک شنبه 19/5/1399 صفحه اصلی  
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
 
  
جستجوی پیشرفته

همه مطالب
لیست شرکت های مورد تایید مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
نتیجه آزمون احراز صلاحیت
آزمون تعیین صلاحیت شرکتهای متقاضی
فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی (تمدید)
فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
تجهیزات CBRNE
روز ملی ایمنی و آتش نشانی
انحراف به چپ یک خودرو حادثه ساز شد
دستورالعمل ایمنی و حفاظت حریق ساختمانها
برگزاری نمایشگاه تجهیزات امدادی , اطفایی و کارگاه آموزشی
حریق کارخانه مشتقات نفتی در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه
آموزش داوطلبان
آماده باش آتش نشانی در راهپیمایی روز جهانی قدس
رمضان، ماه رحمت الهی
آموزش عملیاتی بانوان آتش نشان
لیست شرکت های مورد تایید مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
نتیجه آزمون احراز صلاحیت
آزمون تعیین صلاحیت شرکتهای متقاضی
فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی (تمدید)
فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
تجهیزات CBRNE
روز ملی ایمنی و آتش نشانی
انحراف به چپ یک خودرو حادثه ساز شد
دستورالعمل ایمنی و حفاظت حریق ساختمانها
برگزاری نمایشگاه تجهیزات امدادی , اطفایی و کارگاه آموزشی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
دستورالعمل ایمنی و حفاظت حریق ساختمانها
تدوین دستورالعمل ایمنی و حفاظت حریق ساختمانها که در تمامی ساختمان های درحال احداث در سطح شهر کرمانشاه لازم الاجرا می باشد. جهت توضیحات بیشتر و دریافت این دستورالعمل به ادامه مطب مرجعه نمایید.
اخبار امروز

-------------
سازمان آتش نشانی لیست شرکت های مورد تایید مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
-------------
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی (تمدید)
-------------
واحد پیشگیری نتیجه آزمون احراز صلاحیت
-------------
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
-------------
آزمون تعیین صلاحیت شرکتهای متقاضی
-------------
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تجهیزات CBRNE

انحراف به چپ یک خودرو حادثه ساز شد
حریق کارخانه مشتقات نفتی در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه
رمضان، ماه رحمت الهی
آموزش عملیاتی بانوان آتش نشان
تجهیزات CBRNE
روز ملی ایمنی و آتش نشانی
برگزاری نمایشگاه تجهیزات امدادی , اطفایی و کارگاه آموزشی
آموزش داوطلبان
لیست شرکت های مورد تایید مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی
نتیجه آزمون احراز صلاحیت
آزمون تعیین صلاحیت شرکتهای متقاضی
فراخوان شرکت های مجری خدمات ایمنی و آتش نشانی (تمدید)
 
 
 

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی کرمانشاه می باشد | Design by fava|