۰۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۲

هفت مهر، روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد. روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه